Wednesday, 29 August 2012

ImposibbleMohon share BSA :


"Kalau boleh, saya mahu kebahagiaan ini kekal sepertimana kekalnya riak wajah kita, pada gambar pertama yang kita tangkap guna handfone kita..." --BSA 


No comments: